Seniortandpleje

Et sundt og stærkt tandsæt er vigtigt hele livet igennem. For det første er det nødvendigt, at vi kan tygge vores mad, så vi kan omsætte føden på den bedste måde. For det andet er tandsættet en del af det store flotte smil, vi gerne vil sende til mennesker omkring os. Smilet er en del af vores identitet og det indtryk, andre har af os i det sociale samvær.
Dine tænder bliver ikke automatisk svagere med alderen, fortæller tandlægen nær Albertslund. Skaderne opstår som resultat af mindre god tandhygiejne, sygdom eller fysiske skader. Et langt liv med gode daglige rutiner for sund hygiejne i munden og regelmæssig tandpleje er et rigtig godt fundament for et sundt og stærkt tandsæt – også i den tredje alder.

senior tandpleje

Du vil muligvis opleve, at den daglige tandbørstning tager lidt længere tid, eller at det bliver lidt vanskeligere at bruge tandtråd og mellemrumsbørster. Her er det vigtigt, at du ikke giver op eller springer noget over. Det er en rigtig god ide at bede om hjælp i god tid, så dit tandsæt kan få de bedste vilkår for at holde livet igennem. Tal med din tandlæge og tandplejer om udfordringerne. De kan hjælpe med at finde en fornuftig løsning på tandplejen og vejlede dig om muligheder for seniortandpleje og omsorgstandpleje i dit lokalområde.
Seniortandpleje er en betegnelse for de tilbud, som kommuner og regioner tilbyder seniorer i lokalområdet. Seniortandplej er beregnet til de ældre borgere, som er i stand til at bruge den almindelige tandlægeordning. Samtidig rummer tilbuddet også hjælp og information til pårørende, som ønsker at hjælpe den ældre.
Omsorgstandpleje visiteres gennem en kommunal visitator. Ældre, som af fysiske eller psykiske årsager ikke har mulighed for at bruge den almindelige tandlægeordning, kan få en særlig hjælp under dette tilbud. En mulighed kan være opsøgende tandpleje i borgerens eget hjem.
Målet med både seniortandpleje og omsorgstandpleje er naturligvis at hjælpe ældre til at bevare et funktionelt tandsæt længst muligt.
God mundhygiejne handler ikke kun om dine tænder. Undersøgelser viser, at en dårlig mundhygiejne øger risikoen for en forværring af diabetes 2, sygdomme i lungerne og hjertekarsygdomme. Det skyldes, at den dårlige mundhygiejne lader bakterier gro og sprede sig til andre dele af kroppen.
Tandlægen og tandplejeren giver dig vejledning og rådgivning om forebyggelse af enhver form for skader på dine tænder – hele livet igennem. Det er værd at bemærke, at en investering i forebyggelse kan afværge store uoverskuelige udgifter på et senere tidspunkt.

Tandlægerne Bindslev-Hansen og Ellegaard Hansen I/S
Hovedvejen 85
2600 Glostrup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *